Một bài báo phân tích tác động nhiệt từ tia laser qua vật liệu

Release Date :22/Th1/20221 Views : 122
 Cắt laser là chiếu chùm tia laser lên bề mặt vật liệu nơi cần cắt, sau đó đốt nóng, làm nóng chảy và hóa hơi vật liệu, thổi tan chảy bằng khí áp suất cao để tạo thành lỗ. Sau đó chùm tia di chuyển trên vật liệu và tác động liên tục tạo thành đường cắt.

 

   Trong công nghệ gia công cắt nhiệt nói chung, ngoại trừ một số trường hợp có thể bắt đầu từ mép tấm, còn lại hầu hết đều cần mài mòn một lỗ nhỏ trên tấm, sau đó mới cắt từ lỗ nhỏ. Nguyên lý của tia laser 

Nguyên lý cơ bản của tia laser là:

  Khi một chùm tia laser năng lượng nhất định chiếu vào bề mặt của tấm kim loại, ngoại trừ phần đó bị phản xạ, thì năng lượng được kim loại hấp thụ trong chính bản thân kim loại đó để tạo thành một vùng nóng chảy kim loại. Tốc độ hấp thụ của kim loại nóng chảy so với bề mặt kim loại tăng lên, tức là nó có thể hấp thụ nhiều năng lượng hơn và đẩy nhanh quá trình nóng chảy của kim loại.

   Tại thời điểm này, kiểm soát đúng cách năng lượng và áp suất không khí có thể loại bỏ kim loại nóng chảy trong bể nóng chảy và liên tục đào sâu vào bể nóng chảy cho đến khi nó xuyên qua kim loại.
 

Hotline Zalo Messenger Up