Kỹ sư môi trường làm gì?

Release Date :25/Th3/20231 Views : 210

Kỹ sư môi trường làm gì?

Các kỹ sư môi trường phát triển các giải pháp cho các vấn đề môi trường bằng cách sử dụng các nguyên tắc kỹ thuật, khoa học đất, sinh học và hóa học. Mục đích của nghề này là ngăn chặn các chất gây ô nhiễm sinh học và hóa học có hại thải vào không khí, đất hoặc nước. Để đạt được điều này, những chuyên gia này cần có hiểu biết tốt về các thành phần sinh học và hóa học của các chất gây ô nhiễm tiềm ẩn cũng như kiến ​​thức về các quy trình nông nghiệp hoặc công nghiệp có thể dẫn đến việc thải chúng vào môi trường. Kiến thức này cho phép các quy trình được phát triển hoặc thay đổi để giảm thiểu hoặc loại bỏ việc giải phóng các chất gây ô nhiễm này.

Các kỹ sư môi trường không chỉ ngăn chặn các chất ô nhiễm thải ra môi trường, họ còn phát hiện các chất ô nhiễm đã được thải ra và truy tìm nguồn gốc của chúng. Đây có thể là một thách thức, với những khu vực rộng lớn mà họ có thể cần phải bao quát và kiểm tra. Sau khi xác định được vị trí, các kỹ sư này làm việc với các doanh nghiệp để tránh hoặc giảm sản xuất và giải phóng các chất gây ô nhiễm.

Trong số các lĩnh vực mà các kỹ sư môi trường quan tâm là xử lý nước thải, kiểm soát ô nhiễm không khí và nước, xử lý chất thải, tái chế và sức khỏe cộng đồng. Làm việc để giảm tác động môi trường của các địa điểm xây dựng được đề xuất, các chuyên gia này cũng nghiên cứu tác động của những tiến bộ công nghệ đối với môi trường, cho dù ở thành thị, nông thôn hay khu vực giải trí.

Đánh giá các mối nguy tiềm ẩn và tư vấn các giải pháp, các kỹ sư này cũng xây dựng các quy định và có thể được gọi là chuyên gia về các tranh chấp pháp lý, nghĩa là họ cũng cần phải làm quen với các luật hiện hành.

Nhiệm vụ của các kỹ sư môi trường có thể bao gồm những điều sau đây:

  • Thực hiện đánh giá trang web
  • Thực hiện kiểm định kỹ thuật
  • Đánh giá tác động môi trường
  • Đề xuất các giải pháp để làm sạch địa điểm, cải tạo hoặc quản lý chất thải
  • Đánh giá sự tuân thủ các quy định về môi trường
  • Dự báo và đánh giá các vấn đề môi trường với mô hình máy tính và toán học
  • Cung cấp giải pháp kỹ thuật giảm thiểu tác động xấu đến môi trường
  • Quản lý và giải thích dữ liệu
  • Duy trì và quản lý kế hoạch, giấy phép, tính pháp lý và quy trình vận hành tiêu chuẩn
Hotline Zalo Messenger Up