Tác động môi trường của tái chế cơ học là gì?

Release Date :19/Th3/20231 Views : 314

Tác động môi trường của tái chế cơ học là gì và điều này so sánh như thế nào với sản xuất nguyên chất và các phương pháp xử lý cuối vòng đời khác?

Gánh nặng môi trường của việc thu gom, vận chuyển và quy trình tái chế chất thải nhựa thường ít hơn gánh nặng môi trường liên quan đến việc sản xuất vật liệu nguyên chất.

Một trong những nghiên cứu được thực hiện bởi Jeswani và cộng sự, (2021) đã so sánh tác động môi trường của việc sản xuất nhựa hàng hóa hỗn hợp với quá trình xử lý cuối vòng đời của chúng thông qua hóa chất (nhiệt phân), tái chế cơ học và thu hồi năng lượng, bao gồm 30% chất thải rắn đô thị đốt và đốt cháy 70% nhiên liệu có nguồn gốc từ rác thải. Nghiên cứu cho thấy tác động ròng của biến đổi khí hậu đối với tái chế cơ học là thấp nhất (1,99 tấn CO2 tương đương/t nhựa) so với các phương pháp xử lý khác (Hình 1). Nghiên cứu tương tự cho thấy tái chế cơ học có tác động ròng hình thành ôzôn quang hóa thấp hơn (2,1 kg NMVOC eq) so với tái chế hóa học (2,6 kg NMVOC eq).

Tác-động-môi-trường-của-sản-xuất-hỗn-hợp-hàng-hóa-nhựa

Hình 1. Tác động môi trường của việc sản xuất nhựa hàng hóa hỗn hợp với quá trình xử lý cuối vòng đời của chúng. Dữ liệu từ Jeswani và cộng sự, (2021).

Quang-hóa-ozone-hình-thành-tác-động-của-sản-xuất-hỗn-hợp-hàng-hóa-nhựa

Hình 2 Sự hình thành ozon quang hóa tác động ròng của việc sản xuất nhựa hàng hóa hỗn hợp với quá trình xử lý cuối vòng đời của chúng. Dữ liệu từ Jeswani và cộng sự, (2021).

Ưu điểm của tái chế cơ học là gì?

 • Ít chất thải được gửi đến bãi chôn lấp
 • Tài nguyên được sử dụng để sản xuất polyme nguyên chất bị giảm
 • Giảm ô nhiễm nhựa và các tác động môi trường liên quan
 • Giảm phát thải khí nhà kính

Những thách thức liên quan đến tái chế cơ khí là gì?

 • Các dòng chất thải nhựa hỗn hợp và ô nhiễm gây khó khăn cho việc phân loại và do đó tái chế
 • Các cấp độ khác nhau của cùng một loại nhựa polyme làm tăng nguy cơ nhiễm bẩn vật liệu thu hồi
 • Chất thải nhựa hỗn hợp và ô nhiễm cấp, đặt ra một thách thức do sự thay đổi về tính chất như chỉ số dòng chảy và sự hiện diện của một số chất phụ gia (chẳng hạn như hợp chất halogen hóa và SVHC) có thể hạn chế việc sử dụng và ứng dụng thị trường của chúng
 • Chất thải nhựa, trong thời gian sử dụng hoặc trong thời gian tồn tại trong dòng chất thải có thể hấp phụ hoặc hấp thụ các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP)
 • Vật liệu nhiều lớp khó phân loại và tách rời
 • Sự xuống cấp của polyme xảy ra trong quá trình tái chế. Đối với tái chế cơ học, điều này có thể bao gồm sự xuống cấp cơ nhiệt, do đó, đối với một số loại vật liệu nhất định (ví dụ: PET), vật liệu chỉ có thể được tái chế trong một số chu kỳ hạn chế
 • Mất chất lượng sau các chu kỳ tái chế dẫn đến các polyme cấp thấp hơn
 • Thiếu tiêu chuẩn hóa trong các hoạt động và tổ chức tái chế 
Hotline Zalo Messenger Up