Thông số kỹ thuật

Theo dõi khâu hàn trên trục Y 20 mm
Theo dõi khâu hàn trên trục Z 100mm
Độ chính xác định vị trục ST Y ±0,02mm
Độ chính xác định vị lặp lại trục ST Y ±0,01mm
Độ chính xác định vị trục Z ±0,03mm
Độ chính xác định vị lặp lại trục Z ±0,015mm
Hệ thống điều khiển PLC SIEMENS

Đăng ký nhận báo giá

  Tên/Côngty* (bắt buộc)

  Bạn đã sử dụng máy laser trước đây chưa? (Có/Không)

  Khu vực (VD: Đông Anh, Hà Nội,....)

  Vật liệu cắt

  Số điện thoại* (bắt buộc)

  Độ dày cắt

  Email

  Khổ tôn gia công (VD:2x6m)

  Nội dung yêu cầu

  Hotline Zalo Messenger Up