Các loại công việc kỹ thuật môi trường

Release Date :25/Th3/20231 Views : 213

Kỹ sư môi trường làm việc ở đâu?

Bản chất của vai trò có nghĩa là các kỹ sư môi trường làm việc trong nhiều môi trường khác nhau tùy thuộc vào việc họ được tuyển dụng để làm việc trong nông nghiệp, công nghiệp, cho cơ quan chính phủ hay tư vấn.

Phần lớn công việc được thực hiện từ các văn phòng nơi có thể lập kế hoạch dự án và viết báo cáo, mặc dù có thể cần phải đến các địa điểm để đánh giá tác động của việc xây dựng hoặc các công việc khác. Các kỹ sư môi trường cũng có thể cần đến thăm khách hàng như một phần nhiệm vụ của họ.

Vai trò có thể là địa phương hoặc tập trung toàn cầu, nghĩa là có thể có cơ hội đi du lịch quốc tế tùy thuộc vào tính chất chính xác của công việc.

Các loại công việc kỹ thuật môi trường

Các kỹ sư môi trường có thể làm việc trong nhiều ứng dụng và lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

1. Ô nhiễm không khí

Làm việc để giảm ô nhiễm không khí, các kỹ sư môi trường đánh giá nồng độ các chất ô nhiễm và tác động đến chất lượng không khí từ khí thải xe cộ, công nghiệp, v.v.

2. Đánh giá tác động môi trường

Trong lĩnh vực này, các kỹ sư áp dụng các nguyên tắc từ khoa học và kỹ thuật để đánh giá bất kỳ tác động bất lợi nào đối với chất lượng không khí, nông nghiệp, môi trường sống, hệ động thực vật, chất lượng nước, v.v. Khi các tác động tiêu cực được dự kiến, các biện pháp giảm thiểu được phát triển và triển khai.

3. Cấp nước và xử lý nước

Các kỹ sư môi trường đánh giá sự chuyển động của nước cho nhiều nhu cầu cũng như các hệ thống lưu trữ và xử lý nước cho nhiều ứng dụng. Điều này bao gồm xử lý nước để ngăn ngừa nguy cơ truyền nhiễm và các bệnh khác cũng như tạo ra hương vị thơm ngon cho người tiêu dùng. Các kỹ sư này đảm bảo việc phân phối nước có lưu lượng và áp suất chính xác cho nhiều mục đích sử dụng, từ sinh hoạt đến tưới tiêu và chữa cháy.

4. Xử lý nước thải

Khía cạnh quan trọng này của kỹ thuật môi trường đảm bảo rằng các tạp chất được loại bỏ khỏi nước. Điều này bao gồm bể lắng sơ cấp, hệ thống xử lý thứ cấp, hệ thống loại bỏ nitơ sinh học bậc ba và quy trình khử trùng cuối cùng trước khi xả vào dòng chảy bề mặt hoặc đại dương.

Hotline Zalo Messenger Up