Ai là người sử dụng kỹ thuật hỗ trợ máy tính?

Release Date :28/Th3/20231 Views : 375

Ai sử dụng kỹ thuật hỗ trợ máy tính?

Các nhà thiết kế và kỹ sư sản phẩm sử dụng CAE để thiết kế, thử nghiệm, dự đoán và cải tiến các thành phần và cụm lắp ráp nhằm đảm bảo thành phẩm đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất, sử dụng năng lượng và độ bền.

Phạm vi rộng này có nghĩa là CAE được sử dụng trong bất kỳ ngành nào cần tạo ra sản phẩm cho các môi trường khác nhau, bao gồm ô tô, hàng không vũ trụ, hàng tiêu dùng, điện tử, năng lượng, kỹ thuật nhà máy, v.v., với các sản phẩm từ cấu trúc cực nhỏ đến cấu trúc phức tạp lớn như toàn bộ nhà máy điện.

Những ngành nào sử dụng CAE? / Ứng dụng công nghiệp

Như đã nêu ở trên, nhiều ngành công nghiệp sử dụng CAE, từ hàng không vũ trụ đến ngành năng lượng. Các kỹ thuật này có thể được sử dụng cho bất kỳ ngành thiết kế hoặc sản xuất sản phẩm nào, cải thiện độ an toàn và giảm chi phí trong khi vẫn đảm bảo thành phẩm đáp ứng nhu cầu của người dùng cuối, tất cả đều không cần đến một số nguyên mẫu vật lý tốn kém.

Do phạm vi của CAE, có rất nhiều ứng dụng và kỹ thuật công nghiệp khác nhau, bao gồm:

  • Phân tích ứng suất và động lực bằng phân tích phần tử hữu hạn (FEA)
  • Phân tích âm học FEA
  • Phân tích chất lỏng và nhiệt thông qua tính toán động lực học chất lỏng (CFD)
  • Multibody dynamic (MBD) và phân tích động học
  • 1D CAE, hoặc mô phỏng hệ thống cơ điện tử
  • Mô phỏng sự kiện cơ học (MES)
  • Mô phỏng quy trình sản xuất
  • tối ưu hóa sản phẩm
  • Phân tích hệ thống điều khiển

Mỗi kỹ thuật này có thể yêu cầu một chu kỳ gồm các bước tiền xử lý, phân tích và hậu xử lý, có thể lặp lại nhiều lần.

Kỹ sư CAE làm gì?

Một kỹ sư CAE sử dụng các công cụ CAE và phần mềm Computer Aided Design (CAD) để mô phỏng, xác nhận và tối ưu hóa các sản phẩm và công cụ sản xuất. Điều này có thể xảy ra ở giai đoạn thiết kế để hỗ trợ việc ra quyết định cũng như tối ưu hóa quy trình hoặc sản phẩm sau này.

Một kỹ sư CAE thậm chí có thể chia sẻ dữ liệu với những người dùng hệ thống khác để tạo ra một mạng thông tin tiêu chuẩn hóa tổng thể nhằm hỗ trợ các cải tiến trên quy mô rộng hơn, chẳng hạn như đối với các vấn đề an toàn máy bay.

Các kỹ sư của CAE có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực bao gồm ô tô, hàng không, vũ trụ, đường sắt, đóng tàu, v.v.

Phần kết luận

Kết hợp mô phỏng kỹ thuật và tính toán hiệu năng cao cho phép kỹ thuật có sự trợ giúp của máy tính mang lại lợi ích trong nhiều ngành công nghiệp. Tiết kiệm thời gian và chi phí trong cả thiết kế và phát triển sản phẩm, CAE có vẻ sẽ tiếp tục là một phần quan trọng trong việc cải tiến quy trình và sản xuất.

Với các phương pháp thiết kế và kỹ thuật mới đầy sáng tạo được tạo ra, CAE nỗ lực hợp lý hóa và cải tiến các quy trình phát triển sản phẩm thông qua mô phỏng đồng thời đảm bảo tiêu chuẩn tổng thể về chất lượng sản phẩm.

Hotline Zalo Messenger Up